Tělocvičná jednota

SOKOL Dobříš

Hlavní nabídka
Hledat
Přihlásit

Členství v sokole

     Komerční cvičení naše jednota neprovozuje. Jednotlivá cvičení si tudíž není možné platit nebo předplatit. Do cvičebních hodin mohou docházet pouze naši členové po domluvě s příslušným cvičitelem. Podmínkou je vhodný cvičební odděv a obuv a zaplacené členské a oddílové příspěvky.

Jak se stát členem Sokola
     Členy ČOS (České obce sokolské) se mohou stát ti, kteří se ke členství dobrovolně písemně přihlásí a souhlasí se stanovami ČOS. Přihlášku ke členství je možno podat po předchozí dohodě s příslušným cvičitelem elektronicky zde ČOS ECZ - podání přihlášky s přednastavením na TJ Sokol Dobříš, na stránce je uveden odkaz na aktuálně platné stanovy a informační memorandum ohledně zpracování osobních údajů. Ačkoliv položka není označena hvězdičkou, je nutno na přihlášce v sekci "Adresa a kontakt" zadat E-mail, jelikož členský průkaz je doručován pouze elektronicky na zde uvedenou adresu. Pokud bude přihláška podána bez předchozího souhlasu cvičitele, nebude potvrzena a členství nevznikne.
Vyplňte i e-mailovou adresu a telefon, ať na vás máme kontakt. Po vyplnění přihlášky neočekávejte žádný email - až po zaplacení členského příspěvku a potvrzení administrátorem vám přijde členský průkaz. Tento proces může trvat několik dní.
Papírové členské průkazy a členské známky již nejsou, vše probíhá elektronicky.
Po vyplnění přihlášky je potřeba zaplatit členský příspěvek viz níže.

ONLINE PŘIHLÁŠKA
Informačním memorandu o zpracování osobních údajů a nařízení GDPR
Stanovy České obce sokolské

Jak se přihlásit do některého oddílu
     Nejlépe je kontaktovat přímo cvičitele vybraného oddílu a to buď těsně před začátkem cvičební hodiny nebo po jejím skončení. Během cvičební hodiny nelze a ani není přístup do sálu. Zpravidla se nově příchozím dává možnost si cvičení několikrát vyzkoušet, rozsah vyzkoušení záleží na cvičiteli. Kontakty na cvičitele jsou uvedeny pod jednotlivými oddíly na stránce Naše oddíly v rozsahu dle souhlasu jednotlivých cvičitelů - s ohledem na ochranu osobních dat jiné kontakty neposkytujeme. Začít cvičit lze kdykoliv během cvičebního roku (dětské oddíly zpravidla necvičí o prázdninách).

Postup přihlášení

1) navštivte cvičení a domluvte se se cvičitelem/trenérem, zda je v oddíle místo. Cvičení si vyzkoušejte, zda Vám bude vyhovovat.
2) vyplňte elektronickou přihlášku viz výše
3) zaplaťte určený členský příspěvek na účet viz níže
4) přihláška předána ke schválení cvičitelem a výborem TJ - až nyní přijde potvrzovací email ze systému E-CZ (může trvat nějaký čas než celý proces proběhne)
5) můžete požádat o vystavení potvrzení o zaplacení


Členské příspěvky

     Jednou z povinností každého člena naší TJ je zaplacení členských příspěvků. Příspěvky se skládají z poplatku členského, který se platí na kalendářní rok a je neměnný, a z poplatku oddílového, který se liší podle druhu oddílu. Oddílových příspěvků jsou zproštěni pouze cvičitelé jednotlivých oddílů.
     V případě oddílu cvičení Rodičů a dětí musí být přihlášeno k členství jak dítě, tak i rodič, který s ním bude na cvičení docházet. Rodič má odpuštěnou oddílovou část poplatku. Pokud se budou rodiče ve cvičení střídat, musí být přihlášeni rodiče oba.

Všestrannost a rekreační oddíly

Celý kalendářní rok (leden - prosinec)

 kategorie členské oddílové celkem
 děti do 18-ti let včetně 300,- Kč 500,- Kč 800,- Kč
 senioři 65+ včetně 300,- Kč 300,- Kč 600,- Kč
 dospělí 600,- Kč 500,- Kč 1100,- Kč
 cvičitelé 600,- Kč 0,- Kč 600,- Kč
 přispívající členové, Tyršův klub, slet 2024 600,- Kč 0,- Kč 600,- Kč
 rodiče, kteří chodí pouze do oddílu Rodiče a děti 600,- Kč 0,- Kč 600,- Kč


Snížené příspěvky (září - prosinec)
 kategorie členské oddílové celkem
 děti do 18-ti let 300,- Kč 250,- Kč 550,- Kč
 senioři 65+ 300,- Kč 150,- Kč 450,- Kč
 dospělí 600,- Kč 250,- Kč 850,- Kč

Sportovní oddíly

Týká se oddílů, které jsou součástí svazu a zúčastňují se soutěží: Florbal muži, florbal žactvo, šipkařský klub a taneční klub.

Příspěvek sportovních oddílů se také sestává z členského a oddílového příspěvku.
     Členský příspěvek je 600,- Kč pro dospělé a 300,- Kč pro děti do 18 let a seniory nad 65 let.
     Oddílový příspěvek je stanoven pro každý oddíl individuálně i s případnou možností placení na pololetí. Výši oddílového příspěvku Vám sdělí trenér oddílu.

Příspěvky pro slet 2024

Pokud člen není v žádném oddíle a pouze bude nacvičovat na slet v roce 2024, platí pouze členský příspěvek 600,- Kč. V přihlášce pak místo oddílu vybere kolonku "nezařazeni - přispívající - ostatní".

Způsob úhrady příspěvků

Příspěvky je možné zaplatit platbou na účet č. 522059309/0800, do zprávy pro příjemce je nutno úvést příjmení, jméno, rok narození a oddíl za koho jsou příspěvky hrazeny (např. Novák Karel, 2001, florbal žáci). Tyto údaje jsou nezbytné pro správné přiřazení úhrady příspěvků v systému ECZ.


QR kód s předvyplněným číslem účtu:

O POTVRZENÍ O PLATBĚ JE MOŽNO ZAŽÁDAT PŘES FORMULÁŘ V ODKAZE

Tisknout tuto stránku  
 
Copyright © 2006 ÷ 2023
Tímto webem cvičí XOOPS 2.0 © 2001-2012
The XOOPS Project