Tělocvičná jednota

SOKOL Dobříš

Hlavní nabídka
Hledat
Přihlásit
Stručně o naší TJ

     Sokol v Dobříši byl založen 5.9.1868 a v době založení čítal 36 členů. Činnost Sokola Dobříš byla přerušena okupací v roce 1941, znovu zahájena v roce 1945 a opět přerušena v roce 1948. V prosinci 1990 byla činnost naší jednoty obnovena a v současnosti čítá naše jednota 389 členů z toho 146 žen, 63 mužů a 180 dětí a žactva v několika cvičebních skupinách sportovních oddílech

     Pravidelně pořádáme kulturní a sportovní akce jako Drakiáda, Mikulášská besídka, Masopustní průvod, Dětské šibřinky, Cesta za pohádkovým dědečkem, zájezdy na hory, zájezdy do divadel, poznávací zájezdy, sportovní turnaje, tělocvičné akademie. Vrcholem naší kulturní činnosti je tradiční Sokolský ples.

     Současný výbor činovníků :

Tomáš Otava
starosta
Martina Hejnová
Vlasta Doležalová
místostarosta jednatelka
   
Lenka Kohoutová Josef Kopelent
náčelnice náčelník
Marie Bumbová
vzdělavatelka
-
Zdena Valentová
hospodář pokladní
Věra Kolářová, Jana Krčmová, Gita Otavová, Helena Pekaríková
členové

     Kroniku vede Marie Bumbová.

     Stav členské základny k 1.1.2012: muži 76, ženy 141, dorostenci 2, dorostenky 3, žáci 97, žákyně 41, celkem 360.

Tisknout tuto stránku  
 
Copyright © 2006 ÷ 2022, Kopelent Josef
Tímto webem cvičí XOOPS 2.0 © 2001-2012
The XOOPS Project