Tělocvičná jednota

SOKOL Dobříš

Hlavní nabídka
Hledat
Přihlásit
Aktuálně : Koronavirus - pravidla od 1.9.2021
Zasláno od admin dne 6.9.2021 11:50:00 (144 otevření) Další články tohoto autora

cvičení v jednotě začínají oficiálně v pondělí 6.9. Od 1.9. platí nová opatření ohledně provozování dětských kroužků a sportovišť (ze dne 19. srpna 2021 č. 714). Celé znění zde - mimořádné opatření vlády ČR.

     Týká se oddílů T.J. Sokol Dobříš

Pro cvičitele platí následující podmínky:
a) Vést evidenci účasti na hodinách a kontakt na účastníky po dobu 30 dnů od uvedeného cvičení.
b) Zakázat účast na cvičení osobám, které vykazují klinické příznaky nemoci.
c) Pro akce (cvičení) do 20 osob není nutné prokázání bezinfekčnosti.
d) Pro cvičení nad 20 osob je nutné, aby každý účastník prokázal bezinfekčnost (kromě dětí do 6 let). Tato podmínka se vztahuje na děti, mládež i dospělé, účastníky i cvičitele. Pro akce nad 20 osob je také nutné dodržovat rozestupy 1,5 metru.

Prokázání bezinfekčnosti je možné těmito způsoby:
- negativní test PCR ne starší 7 dnů.
- předložení potvrzení ze školy nebo od zaměstnavatele o absolvovaném antigenním nebo PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny (pozn.: 7 dnů platí i u antigenu, ale pouze pro spolkovou a volnočasovou činnost, jinde (např. v restauraci) platí u antigenu nadále pouze 72 hodin)
- předložení potvrzení z veřejného testovacího místa o absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny (pozn. viz o bod výše)
- čestné prohlášení od zákonného zástupce (nebo vlastní u osoby starší 18 let) o absolvovaném antigenním nebo PCR testu ve škole nebo školském zařízení s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny.
- absolvuje před zraky vedoucí/ho na začátku setkání před kontaktem s ostatními účastníky antigenní test zakoupený v lékárně, s negativním výsledkem (i zde platnost 7 dnů pro činnost v dané jednotce).
- certifikát o očkování - alespoň 14 dní po uplynutí kompletního očkování.
- potvrzení o prodělání onemocnění ne starší 180 dní.

Ochrana dýchacích cest již není potřeba. Šatny i sprchy je možné používat.

Doporučená opatření:
a) při střídaní cvičebních hodin se snažte co nejvíce zamezit střetu skupin osob. Například v šatnách.
b) po hodině použijte větráky v sokolovně k výměně vzduchu.Ostatní články
6.12.2021 21:50:00 - Nábor do oddílu volejbal dívky
21.11.2021 20:10:00 - Turnaj smíšených dvojic ve trojboji
4.11.2021 14:20:00 - Sokolský běh republiky 28.10.2021
6.9.2021 11:50:00 - Koronavirus - pravidla od 1.9.2021
20.9.2020 23:00:00 - Tanečníci září nejen v září
20.9.2020 22:56:12 - Vzpomínka na prázdniny
24.1.2020 23:20:00 - Novoroční turnaj "Klobouček" ve volejbale 2020
24.1.2020 23:20:00 - Za volejbalem do Modřan
5.9.2019 21:30:00 - Florbal žáci sezóna 2018/2019
5.9.2019 21:20:00 - Florbal muži sezóna 2018/2019

Komentář je vlastnictvím autora. Neodpovídáme za jeho obsah.
 
Copyright © 2006 ÷ 2021, Kopelent Josef
Tímto webem cvičí XOOPS 2.0 © 2001-2012
The XOOPS Project