TJ SOKOL Dobříš - Členské a oddílové příspěvky 2023
Datum 29.12.2022 15:20:00 - Téma: Aktuálně
     Jednou z povinností každého člena naší TJ je včasné placení členských příspěvků. Pro všechny členy, kteří cvičí nebo sportují v našich oddílech plyne na základě schválení valnou hromadou navíc placení oddílových příspěvků. Tohoto jsou zproštěni pouze cvičitelé jednotlivých oddílů. Pokud člen cvičí nebo sportuje ve více oddílech, platí pouze jeden oddílový příspěvek a to v mateřském oddíle (nebo ten, který je vyšší).
Všestrannost


Celý kalendářní rok platí se vždy v měsíci lednu
 kategoriečlenskéoddílovécelkem
 děti do 18-ti let včetně300,- Kč400,- Kč700,- Kč
 senioři 65+ včetně300,- Kč200,- Kč500,- Kč
 dospělí600,- Kč400,- Kč1000,- Kč
 cvičitelé600,- Kč0,- Kč600,- Kč
 přispívající členové, Tyršův klub600,- Kč0,- Kč600,- Kč
 rodiče, kteří chodí pouze do oddílu Rodiče a děti600,- Kč0,- Kč600,- Kč


Snížené od září do konce roku
 kategoriečlenskéoddílovécelkem
 děti do 18-ti let300,- Kč200,- Kč500,- Kč
 senioři 65+300,- Kč100,- Kč400,- Kč
 dospělí600,- Kč200,- Kč800,- Kč

Sportovní oddíly

Týká se oddílů: Florbal muži, florbal žactvo, šipkařský klub a taneční klub.

Příspěvek sportovních oddílů se také sestává z členského a oddílového příspěvku.
     Členský příspěvek je 600,- Kč pro dospělé a 300,- Kč pro děti do 18 let.
     Oddílový příspěvek je stanoven pro každý oddíl individuálně i s případnou možností placení na pololetí. Výši oddílového příspěvku Vám sdělí trenér oddílu.


Způsob úhrady a přihlášení nových členů

Jako první je nutné navštívit hodinu požadovaného oddílu a dohodnout se se cvičitelem/trenérem, zda můžete navštěvovat jeho oddíl. Poté je nutné podat přihlášku ke členství v Sokole a zaplatit příspěvky.

Přihlášku k členství je možno podat na adrese ČOS - podání přihlášky do TJ Sokol Dobříš

Příspěvky je možné zaplatit v hotovosti hospodářce v předsálí sokolovny
     v měsících leden, únor, září a říjen každé pondělí od 18.00 do 19.00 hod
     v měsících březen, duben, květen, listopad a prosinec každé 1. pondělí v měsíci od 18.00 do 19.00 hod
nebo je možno úhradu provést platbou na účet č. 522059309/0800, do zprávy pro příjemce je nutno úvést příjmení, jméno, rok narození a oddíl za koho jsou příspěvky hrazeny (např. Novák Karel, 2001, florbal žáci). Tyto údaje jsou nezbytné pro správné přiřazení úhrady příspěvků v matrice a ECZ.