TJ SOKOL Dobříš - Členské a oddílové příspěvky 2022
Datum 1.4.2022 0:00:00 - Téma: Aktuálně
     Jednou z povinností každého člena naší TJ je včasné placení členských příspěvků. Pro všechny členy, kteří cvičí nebo sportují v našich oddílech plyne na základě schválení valnou hromadou navíc placení oddílových příspěvků. Tohoto jsou zproštěni pouze cvičitelé jednotlivých oddílů. Pokud člen cvičí nebo sportuje ve více oddílech, platí pouze jeden oddílový příspěvek a to v mateřském oddíle (nebo ten, který je vyšší).
Všestrannost

Celý kalendářní rok platí se vždy v měsíci lednu
 kategoriečlenskéoddílovécelkem
 do 18-ti let včetně200,- Kč400,- Kč600,- Kč
 senioři 65+ včetně200,- Kč200,- Kč400,- Kč
 dospělí500,- Kč400,- Kč900,- Kč
 cvičitelé200 / 500,- Kč-200 / 500,- Kč
 přispívající členové, Tyršův klub200 / 500,- Kč-200 / 500,- Kč
 rodiče, kteří chodí pouze do oddílu RaD200 / 500,- Kč-200 / 500,- Kč

Snížené od září do konce roku
 kategoriečlenskéoddílovécelkem
 do 18-ti let včetně200,- Kč200,- Kč400,- Kč
 senioři 65+200,- Kč100,- Kč300,- Kč
 dospělí500,- Kč200,- Kč700,- Kč

Sportovní oddíly

     V tabulce je uvedena minimální výše oddílových příspěvků, která platí pouze v případě, že oddíl nemá stanoveny vyšší oddílové příspěvky.

Celý kalendářní rok platí se vždy v měsíci lednu
 kategoriečlenskéoddílovécelkem
 do 18-ti let včetně200,- Kč800,- Kč1000,- Kč
 senioři 65+200,- Kč400,- Kč600,- Kč
 dospělí500,- Kč1000,- Kč1500,- Kč
 cvičitelé500,- Kč-500,- Kč

Snížené od září do konce roku
 kategoriečlenskéoddílovécelkem
 do 18-ti let včetně200,- Kč400,- Kč600,- Kč
 senioři 65+200,- Kč200,- Kč400,- Kč
 dospělí500,- Kč500,- Kč1000,- Kč
 cvičitelé500,- Kč-500,- Kč


Způsob úhrady

     Členské a oddílové příspěvky je možné zaplatit pokladní / hospodáři v předsálí sokolovny
          v měsících leden, únor, září a říjen každé úterý od 18.00 do 19.00 hod
          v měsících březen, duben, květen, listopad a prosinec každé 1. úterý v měsíci od 18.00 do 19.00 hod
          nebo je možno úhradu provést platbou na účet č. 522059309/0800, do zprávy pro příjemce je nutno úvést příjmení, jméno, rok narození a oddíl za koho jsou příspěvky hrazeny (např. Vomáčka Karel, 2001, florbal žáci). Tyto údaje jsou nezbytné pro správné přiřazení úhrady příspěvků v matrice a ECZ.

Tabulku s výší příspěvků je možno ve formátu pdf ke stažení zde (klikněte pravým tlačítkem a dejte "Uložit cíl/odkaz jako"...)
     Přihlášku k členství je možno podat na adrese ČOS - podání přihlášky do TJ Sokol Dobříš