TJ SOKOL Dobříš - Aktuální stav protiepidemických opatření vs používání sokolovny
Datum 12.10.2020 0:00:00 - Téma: Aktuálně
     Do sokolovny mohou přijít cvičit, tancovat či sportovat pouze oddíly s dospělými cvičenci.
     V sále může být zárověň maximálně 10 osob, nerozlišuje se jestli nezletilý / dospělý / cvičitel / cvičenec / divák ...
     Všichni musí mít po celou dobu nasazenu roušku.
     V prostorách sokolovny je třeba dodržovat všechna hygienická a protiepidemiologická nařízení a zásady: dezinfikovat ruce, dodržovat rozestupy, ....

     V současné době je sokolovna vytápěna na 12 stupňů. Pokud budete plánovat cvičební hodinu, je nutné, aby nejméně dny dopředu cvičitel zatelefonoval (popř SMS nebo e-mail - není ale jistota) náčelníkovi ohledně změny plánu topení v sále.

     Dětské oddíly do konce roku s největší pravděpodobností činnost v sokolovně neobnoví.