TJ SOKOL Dobříš - Koronavirus - pravidla od 5.10.2020
Datum 4.10.2020 23:50:00 - Téma: Aktuálně
     Týká se oddílů T.J. Sokol Dobříš
     V sále sokolovny může být současně maximálně 10 cvičenců včetně cvičitele.
     Všichni cvičenci v sále mohou být pouze z jednoho oddílu.
     Je nutné dbát na správnou koordinaci při střídání oddílů v sále.
     Cvičitelé, jejichž hodiny na sebe navazují, se spolu domluví.
     Pokud se cvičitel rozhodne, že po dobu trvání vládních opatření nebudou cvičební hodiny probíhat, oznámí to členům svého oddílu a náčelnici nebo náčelníkovi.