TJ SOKOL Dobříš - Přehlídka podiových skladeb oddílů všestrannosti 2014
Datum 28.3.2014 22:20:00 - Téma: Z činnosti oddílů
     V sobotu 22. března se oddíl žen opět účastnil „podiovek“. Předcházely tomu obvyklé velké přípravy. Jestli se vůbec zúčastníme, s čím budeme vystupovat,co si oblečeme,kde to seženeme v množství,které potřebujeme,jak v tom budeme vypadat a další neméně podstatné věci pro ženy všeho věku.
     Skladba byla vybrána, kostýmy vytvořeny, generálka v sokolovně téměř neměla chybu.
Sobotní odjezd se malinko zkomplikoval, když vedoucí, jako jediná, zaspala. Ale protože s časovou rezervou bylo počítáno, v šechno dobře dopadlo. Po ranní zkoušce jsme se mohly věnovat procházce Prahou. Kdo chtěl, sledoval zkoušení ostatních skupin
     Letošní „podiovky“ nebyly jako v minulých letech v Tyršově domě, ale ve vinohradské sokolovně. Sjelo se několik stovek účastníků z celé republiky. Poprvé byla přehlídka i mezinárodní. S několika skladbami vystoupily i sokolky z Prievidzy.
     Vystupovaly jsme jako patnácté z více než padesáti skupin všeho věku. Na „podiovkách“ se nevyhrávají ceny, předávají se jen diplomy. Ten za účast je pro všechny. A druhý (za pěkné kostýmy, ztvárnění tématu a za veškerou jinou snahu do vystoupení vloženou) už dostává jen někdo. Při slavnostním zakončení letošního ročníku byly ale překvapením malé poháry. I my jsme jedno toto překvapení obdržely – za pohodu a eleganci.
     Domů jsme se vracely s výbornou náladou, dvěma diplomy a pohárem. Odměnou za naše vystoupení. Vždyť jsme letos „šly za dámy v klobouku“.