TJ SOKOL Dobříš - Retrotexasky
Datum 13.11.2012 9:30:00 - Téma: Z činnosti oddílů
     …Že nevíte, co to je třeba Witold, Rogallo nebo Kung fu ? A jak se to propána tančí ?... My už ano.

     Jak možná mnozí ví, náš oddíl žen je pro každou legraci. Proto se první listopadovou neděli několik našich členek zúčastnilo v Tyršově domě „Setkání příznivců diskotékových tanců“. Kolem roku 1980, kdy se tyto tance tančily, už většina z nás měla rodinu. Proto jsme si chtěly užít návrat do mládí a přihlásily se.
     Během šesti hodin výuky jsme se nejen seznámily s historií discotanců, ale po rozcvičce jsme se jich několik od vynikajícího lektora a hlavně tanečníka Jarka Kučery naučily. V závěrečné hodině jsme pro zpestření ještě absolvovaly „Pet-rytmik“: vůbec ne odpočinkové cvičení s pet-lahvemi do rytmu hudby. O přestávce vystoupila jako překvapení skupina gymnastek se skladbou na motivy irských tanců.
     Den to byl sice náročný, ale bezvadně prožitý. Patří za to dík zejména J. Kučerovi a L. Kocmichové jako organizátorům. Z Tyršova domu jsme si kromě dost unavených končetin odnesly i osvědčení o absolvování akce.