TJ SOKOL Dobříš - Sokol po prázdninách
Datum 19.8.2011 0:06:42 - Téma: Aktuálně
     S nadcházejícím školním rokem opět zahajuje TJ Sokol Dobříš svůj cvičební rok 2011–2012, a to v týdnu od 5. září 2011 (více informací naleznete na rozvrhu, který je vyvěšen ve vývěsní skříňce na sokolovně, nebo na: www.sokoldobris.com).
     Tímto srdečně zveme děti, dorost, muže i ženy všech věkových kategorií na cvičení v hodinách všestrannosti, florbalu, aerobiku a jiných sportů.
     Rok 2012 se ponese ve znamení XV. všesokolského sletu, v naší TJ budeme nacvičovat tyto sletové skladby:
     AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ - skladba pro rodiče, děti a mladší žactvo
     DÁVEJ BER - skladba pro starší žákyně a žáky
     CHLAPÁCI III - skladba pro muže
     ČESKÁ SUITA - skladba pro ženy
     NEBE NAD HLAVOU - skladba pro dorostenky a mladší ženy
     Zájemce tímto zveme k nácviku výše uvedených sletových skladeb a k účasti na XV. všesokolském sletu. Bližší informace získáte na nástěnce nebo u cvičitelů.

     První akcí směřující ke sletu bude Sletová štafeta 2011, která proběhne v Dobříši v neděli 25. září 2011 okolo 13:30. K této události si členové Sokola Dobříš připravili doprovodný program, na který Vás srdečně zveme.
     V sokolovně bude pro děti od 10.00 do 12.00 připravena Opičí dráha, v sokolské klubovně můžete shlédnout výstavu fotografií zachycující činnost v uplynulých letech. Na volném prostranství za sokolovnou bude po obědě hrát živá hudba, vystoupí i oddíl žen a aerobiku. V místním kulturním domě bude u této příležitosti v odpoledních hodinách sehráno představení huťského divadelního souboru, jehož někteří členové reprezentují TJ Sokol Dobříš v kick-boxu.

     Všichni jste tímto srdečně zváni. Podpořte svou účastí Sletovou štafetu, která ponese do Tyršova domu v Praze sletové poselství.