TJ SOKOL Dobříš - Naše oddíly

NAŠE ODDÍLY


SPORTOVNÍ ODDÍLY

Florbal žactvo

Jedná se o sportovně zaměřený oddíl florbalu se základnou více než osmdesáti členů rozdělených dle věkových kategorií Elévové (od 5 let), Mladší žáci (8-11let), Starší žáci (12-14let), Dorost (15-18let). Tréninky jsou zaměřeny na rozvoj herních dovedností a samotné hry s účastí v regionálních soutěžích, přeborech a přátelských zápasech. Tréninky: harmonogram tréninků podle věkových kategorií a úrovně dovedností je dostupný na internetových stránkách oddílu www.florbaldobris.cz a novinky na facebooku oddílu a na instagramu oddílu.

Trenéři:Ciboch Michal, Paul Vojtěch, Doležalová Vlastal, Unger Lukáš, Pavlíček Tomáš
[i]kontakt: Michal Ciboch - e-mail: [/i] [i]tel: 777 305 266[/i]
[i]kontakt: Vojtěch Paul - e-mail: [/i]

Florbal muži

Jedná se o sportovně zaměřený oddíl florbalu pro dorostence a muže rozdělený na družstva A, B a C. Tréninky: harmonogram tréninků je dostupný na internetových stránkách oddílu www.florbaldobris.cz.

Trenéři: Vojtěch Paul, Jakub Brabec
[i]kontakt: Paul Vojtěch - e-mail: [/i] [i]paulvojtech@gmail.com [/i] [i]tel: 607 132 889[/i]
[i]kontakt: Brabec - e-mail: [/i] [i]jakub.brabec2@gmail.com[/i]

Šipkový klub - ŠK Sokol Dobříš

Oddíl šipek je určen pro všechny věkové kategorie. Hrajeme na sisalové terče. Většinou se hraje 501 double out ve skupinách každý s každým s postupem do K.O. pavouka. Scházíme se vždy každý čtvrtek, kdy se hraje buď tzv. open turnaj nebo hrajeme ligový zápas.
[i]kontakt: [/i] [i]Monika Hocková[/i] - e-mail:  [i]Monika.hh@seznam.cz[/i],  [i]tel: 777 771 536[/i]

Taneční Klub Sokol Carola Dobříš

Pokud rádi tancujete, nebo pokud byste se chtěli naučit standardní, latinsko-americké tance, či se věnovat nácviku tanečních formací, navštivte náš klub. Hodiny jsou určeny pro všechny, které tanec baví. Hodiny je možné navštěvovat jako hobby, nebo se můžete protancovat až k závodnímu tanci.
[i]kontakt: [/i] [i]Stanislav Jílek[/i] - e-mail:  [i]tel: 732 450 187[/i]VŠESTRANNOSTNÍ ODDÍLY

Rodiče a děti

Cvičení je určeno malé děti od 2 do 4 let a jejich doprovod (maminka, tatínek, babička, dědeček). Hodina probíhá formou her. Cvičíme za pomoci říkanek, básniček. V hodině využíváme nejrůznější pomůcky, hračky, náčiní a nářadí.
Doprovod dítěte cvičící v hodině musí být členem sokola a mít zaplacené členské známky (600,- Kč).
[i]kontakt: Olina Ludačková - e-mail: [/i]  

Předškolní žactvo

Oddíl je určen pro děti předškolního věku, 5-6 let. Ve cvičební hodině hrajeme pohybové hry se zpěvem, cvičíme na různé říkanky a básničky. Dále cvičíme na nářadí jako je švédská bedna, kruhy, trampolína a učíme se základní cvičební prvky. Ke cvičení využíváme také různá načiní - obruče, míče a micky, kuželky apod.
[i]kontakt: Blanka Kokštejnová - e-mail: [/i] [i]tel: 607 960 847[/i]

Mladší žactvo

Oddíl je určen pro děti ve věku 6-11 let. Náplní hodin je všestranná cvičební průprava; cvičíme pomocí nejrůznějšího náčiní, hrajeme pohybové hry, seznamujeme se s atletikou, gymnastikou i míčovými hrami.
[i]kontakt: Martina Hejnová - e-mail: [/i]  
[i]kontakt: Lenka Kohoutová - e-mail: [/i]

Starší žactvo

Oddíl je určen pro děti ve věku 11-16 let. Náplní hodin je všestranná cvičební průprava; cvičíme pomocí nejrůznějšího náčiní, hrajeme pohybové hry, seznamujeme se s atletikou, gymnastikou i míčovými hrami.
[i]kontakt: Martina Hejnová - e-mail: [/i]  

Ženy

Náplň hodin je taneční ... připravujeme zábavu pro různá vystoupení a pobavení v domovech seniorů, na plesech a různých sportovních akcích. Rády přivítáme nové členky.
[i]kontakt: Vlasta Černá - e-mail: [/i] [i]tel: 607 837 328[/i]
[i]kontakt: Blanka Kokštejnová - e-mail: [/i] [i]tel: 607 960 847[/i]


REKREAČNÍ SPORTY

Badminton

Oddíl je určený pro všechny věkové kategorie. Funguje bez trenéra na principu sparringu. K dispozici jsou rakety míčky i síť, hráčům pokročilejší úrovně je však doporučováno přinést si vlastní. Momentálně je kapacita tohoto oddílu zcela vyčerpána.
[i]kontakt: Petra Bartošová -[/i]
[i]kontakt: David Kohout -[/i]
[i]kontakt: Jan Lachman - e-mail: [/i]

Florbal ženy

Oddíl má hráčky od 14 let, je zaměřen na rozvoj technických i herních dovedností florbalistek, a to i úplných začátečnic. Na začátku tréninků se procvičují přihrávky, střelba na brábu, cvičení ofenzivních i defenzivních akcí, poté následuje samotná hra.
[i]kontakt: Vlasta Doležalová - e-mail: [/i] [i]tel: 732 954 357[/i]

Nohejbal

Oddychový a pohodový oddíl pro ty, co zkrátka mají rádi nohejbal a chtějí si zpestřit týden oblíbeným sportem. Jedná se tedy o rekreační formu tohoto sportu. Pokud i vy rádi hrajete nohejbal nebo byste se ho chtěli naučit, jste vřele vítáni na cvičebních hodinách.
[i]kontakt: František Doležal - tel: 737 532 541[/i]

Rope skipping pro děti

Rope skipping je sportovní, trikové skákání přes švihadla různých druhů a délek. RS zahrnuje jak rychlostní, tak i freestylové disciplíny. Je to sport kondičně náročný, ale velmi kreativní a zábavný. Zlepšuje fyzickou kondici, koordinaci, podporuje cit pro rytmus a kreativitu.
Hodiny jsou zaměřeny, jak kondičně, tak dovednostně; je podporována i všestranná sportovní průprava, která zahrnuje především cviky na zpevnění svalstva a prvky z gymnastiky, které jsou využívány i při cvičení se švihadlem. Děti během lekcí nacvičují skladby se švihadly, se kterými poté vystupují, také se připravují na soutěž v rychlostním skákání.
[i]kontakt: [/i] [i]Gita Otavová - e-mail: [/i] [i]tel: 732 838 444[/i]
[i]kontakt: [/i] [i]Kristina Kučerová[/i]

Volejbal

Oddíl volejbalu je oproti oddílu volejbal mix zaměřen spíše na sportovnější formu volejbalu. Pravidelně reprezentuje naší jednotu na župních přeborech. Hodina začíná rozehráním a kratičkým tréninkem. Je určen pro dospělé a mládež, kteří mají již základní volejbalové dovednosti.
[i]kontakt: [/i] [i]Pavel Šimek[/i] - e-mail: 

Volejbal mix

Tento volejbalový oddíl je zaměřen na rekreační formu volejbalu. Je určen pro dospělé, vhodný i pro úplné začátečníky.


Volejbal žákyně

Rekreační forma volejbalu pro žákyně od 12 do 16 let věku. Nacvičujeme základní prvky volejbalu i pokročilejší formy herních situací.
Vedeme žákyně, které nikdy nehrály a doplňujeme je dále do týmu již zkušenějších hráček.
[i]kontakt: [/i] [i]Martin Staněk[/i] - e-mail:  [i]tel: 775 061 910[/i]


Pokud zde není uveden kontakt na cvičitele, nebo chybí k některému oddílu náplň činnosti, cvičitel tyto informace neposkytl a tudíž je nelze poskytnout.