Tělocvičná jednota

SOKOL Dobříš

Hlavní nabídka
Hledat
Přihlásit
Časté otázky
Kdo se může zůčastnit našich cvičení
Jak se stát členem Sokola?
Jaká je náplň jednotlivých oddílů?
Jak se přihlásit do některého oddílu?
Je možné si cvičení vyzkoušet?
Za co se u nás platí?
Kdy a v jaké výši se platí příspěvky?
Jaké jsou předpoklady pro oddíl předškoláků?
Jak se přihlásit do oddílu rodičů a dětí nebo batolat?
Je možné se v sokolovně ubytovat?
Je možné si pronajmout sokolovnu?

Kdo se může zůčastnit našich cvičení?

     komerční cvičení naše jednota neprovozuje. Jednotlivá cvičení si tudíž není možné platit nebo předplatit. Do cvičebních hodin mohou docházet pouze naši členové. Ti mohou navštěvovat krerýkoliv oddíl dle svého výběru a uvážení, a to vždy po domluvě s příslušným cvičitelem. Podmínkou je vhodný cvičební odděv a obuv a zaplacené členské a oddílové příspěvky.
     Další informace jsou uvedeny u následujících odpovědí.

[nahoru]

Jak se stát členem Sokola?

     Členství v ČOS je individuální. Členy ČOS se mohou stát ti, kteří se ke členství dobrovolně písemně přihlásí a souhlasí se stanovami ČOS. Přihlášku ke členství je možno podat po předchozí dohodě s příslušným cvičitelem elektronicky zde ČOS ECZ - podání přihlášky s přednastavením na TJ Sokol Dobříš, na stránce je uveden odkaz na aktuálně platné stanovy a informační memorandum ohledně zpracování osobních údajů. Ačkoliv položka není označena hvězdičkou, je nutno na přihlášce v sekci "Adresa a kontakt" zadat E-mail, jelikož členský průkaz je doručován pouze elektronicky na zde uvedenou adresu. Pokud bude přihláška podána bez předchozího souhlasu cvičitele, nebude potvrzena a členství nevznikne.

[nahoru]

Jaká je náplň jednotlivých oddílů?

     popis činnosti a zaměření jednotlivých oddílů je zde na stránce Naše oddíly.

[nahoru]

Jak se přihlásit do některého oddílu?

     nejlépe je kontaktovat přímo cvičitele vybraného oddílu a to buď těsně před začátkem cvičební hodiny nebo po jejím skončení. Během cvičební hodiny nelze a ani není přístup do sálu. Zpravidla se nově příchozím dává možnost si cvičení několikrát vyzkoušet, rozsah vyzkoušení záleží na cvičiteli. Kontakty na cvičitele jsou uvedeny pod jednotlivými oddíly na stránce Naše oddíly v rozsahu dle souhlasu jednotlivých cvičitelů - s ohledem na ochranu osobních dat jiné kontakty neposkytujeme. Začít cvičit lze kdykoliv během cvičebního roku (dětské oddíly cvičební = školní rok, oddíly dospělých zpravidla celý kalendářní rok).

[nahoru]

Je možné si cvičení vyzkoušet?

     viz předchozí odpověď "Jak se přihlásit do některého oddílu".

[nahoru]

Za co se u nás platí?

     podle našich stanov se platí členský poplatek (členská známka). Tento poplatek je vždy na kalendářní rok, je nevratný a jeho výše je dána pouze věkem člena. Žádné slevy se neposkytují.
Dále se platí oddílové příspěvky viz odstavec níže a ve zvláštních případech jsou doporučeny nebo nařízeny dodatečné poplatky (např. Sletová známka před Všesokolským sletem).

[nahoru]

Kdy a v jaké výši se platí příspěvky?

     výše členských příspěvků je uvedena v tomto článku Členské a oddílové příspěvky. Tyto příspěvky nejsou nijak vázány na počet cvičebních hodin.

[nahoru]

Jaké jsou předpoklady pro oddíl předškoláků?

     předškolata jsou skupinka, kdy je dítě celou hodinu na cvičení samo (rodič ho pouze přivede a zase odvede, v tělocvičně nezůstává), dítě musí být soběstačné (toalety, smrkání, ..), musí umět respektovat pokyny cvičitele, nesmí ohrožovat bezpečnost svojí ani ostaních.
     Obvyklé schéma hodiny: klasická rozcvička, drobné hry a cvičení s podporou říkanek, cvičení na 1 druhu nářadí či jeho sestavě.
     Oddíl je početně limitovaný.

[nahoru]

Jak se přihlásit do oddílu rodičů a dětí nebo batolat?

     ke členství musí být přihlášeno jak dítě, tak i rodič, který s ním bude na cvičení docházet. Pokud se budou rodiče ve cvičení střídat, musí být přihlášeni rodiče oba. Cvičení se nemůže účastnit osoba, která není naším členem. Jak se stát naším členem je uvedeno v předchozích odstavcích.

[nahoru]

Je možné se v sokolovně ubytovat?

     Ano, naší sokolovnu mohou k ubytování po předchozí domluvě využít členové ČOS. K dispozici je sociální zařízení včetně sprch. Menší skupina může přespat v klubovně, větší skupina pak na sále. Počet ubytovacích pokojů a lůžek = 0, nutné vlastní spacáky, karimatky atd. Více informací viz Pronájmy.

[nahoru]

Je možné si pronajmout sokolovnu?

     Ano, naší sokolovnu nebo její části je možné si pronajmout pro sportovní i společenské účely.
     Informativní ceny za pronájem sálu pro kulturní a společenské akce rezervace a doplňující info viz Pronájmy.

[nahoru]
Tisknout tuto stránku  
 
Copyright © 2006 ÷ 2023
Tímto webem cvičí XOOPS 2.0 © 2001-2012
The XOOPS Project