TJ SOKOL Dobříš - Pojištění při úrazu
Datum 13.3.2011 22:29:19 - Téma: Aktuálně
     Jak postupovat v případě úrazu během cvičení v TJ Sokol Dobříš
     Neprodleně po úraze provést zápis do knihy úrazů, která je uložena ve cvičitelské skříni.
     Po ukončení pracovní neschopnosti, nebo po skončení léčení je nutno vyplnit tiskopis Oznámení úrazu, nechat jej potvrdit ošetřujícím lékařem, přiložit kopii legitimace práce neschopného u osob, jež mají nárok na dávky ze sociálního pojištění, eventuálně kopii zdravotní dokumentace k léčení zdravotních komplikací a nejlépe formou doporučeného dopisu zaslat na adresu:
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Odbor likvidací pojistných událostí v životním a úrazovém pojištění
Budějovická 5
140 21 Praha 4

Číslo pojistné smlouvy ČOS: 0012341312

     Bližší informace o postupu je možno získat na tel. čísle: 841 444 555, nebo na níže uvedených internetových stránkách, kde je zároveň možno ve stati II stáhnout formulář ohlášení úrazu. webové stránky ČPP - Oznámení škodní události